Maslak Kasrı Malzeme Deposu Yapımı İşi

Tip: Üst Yapı İnşaat, İşveren: T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 12.09.2019, İş Bitim Tarihi: 15.12.2019

Küçüksu Kasrı Mesire Alanı ve Üsküdar Meydan Tamamlama İnşaatı

Tip: Üst Yapı İnşaat, İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 1.08.2018, İş Bitim Tarihi: 25.01.2019

İ.Ü. 579 Ada 1 Parsel (Yeni 39 Parsel) MSB A Blok Restorasyonu İşi

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 28.06.2013, İş Bitim Tarihi: 21.05.2015

Tekirdağ Belediyesi Eski Belediye Binası Restorasyon Yapım İşi

Tip: Restorasyon, İşveren: Tekirdağ Belediye Başkanlığı, Yer: Tekirdağ, Sözleşme Tarihi: 17.09.2012, İş Bitim Tarihi: 28.08.2013

İ.Ü. Merkez Yerleşke Çevre Duvarları Restorasyon ve Onarım İşi

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 25.08.2009, İş Bitim Tarihi: 20.04.2010

İ.Ü. Rektörlüğü Merkez Kampüs Açık Spor Sahalarının Onarımı İşi

Tip: Üst Yapı İnşaat, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 14.11.2009, İş Bitim Tarihi: 15.12.2009

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Güçlendirme İşi

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 24.11.2005, İş Bitim Tarihi: 19.12.2008

İ.Ü. Rektörlüğü Avrasya Enstitüsü Muhtelif Onarım İşi (Seyyid Hasan Paşa Medresesi)

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 10.10.2007, İş Bitim Tarihi: 19.12.2007

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz-Üroloji-KBB Ameliyathane ve Reorganizasyonu ve Servisleri Onarım İşi

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 16.10.2006, İş Bitim Tarihi: 17.12.2006

İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Onarımı

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 16.11.2005, İş Bitim Tarihi: 20.12.2005

İ.Ü. Süleymaniye Tarihi Evleri Onarım İşi

Tip: Restorasyon, Rekonstrüksiyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 3.08.2001, İş Bitim Tarihi: 9.02.2004

İ.Ü. Avcılar Kampüsü İnşaat ve Altyapı İşi

Tip: Üst Yapı İnşaat, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 26.09.2000, İş Bitim Tarihi: 20.03.2003

İ.Ü. Süleymaniye (664 Ada, 10 Parsel) Eski Eser Binanın Restorasyonu

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 20.12.1999 ,İş Bitim Tarihi: 7.01.2002

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eski Radyoloji Binası Onarımı

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 18.08.2000, İş Bitim Tarihi: 27.02.2001

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji Kliniği Reorganizasyonu

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 10.08.1998, İş Bitim Tarihi: 25.03.1999

Feyhaman Duran Müze Evi Bakım ve Restorasyonu

Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 14.11.1997 ,İş Bitim Tarihi: 18.09.1998

İ.Ü. Hastaneler Asansör Yenilenmesi

Tip: Üst Yapı İnşaat, İşveren: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 27.09.1995, İş Bitim Tarihi: 22.04.1996