İSTANBUL

İstanbul Teknik Üniversitesi
Taşkışla Kampüsü
Mimarlık Fakültesi

HAKKINDA
İngiliz mimar Williams James Smith ve yardımcısı Osmanlı kalfa İstefan tarafından 1846 ve 1852 yılları arasında, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) için hastane olarak yapılmıştır. Kırım Savaşı (1853-1856) sırasında Osmanlıların müttefiki Fransızların yaralıları burada tedavi edilmiştir. Savaştan sonra uzun süre boş kaldığı için harap olan yapı 1860′ta onarıldıktan sonra kışla olarak kullanılmaya başlanmıştır. 31 Mart Olayı sırasında içinde kalan Ava Taburu askerleriyle Hareket Ordusu birlikleri arasındaki çarpışmalara sahne olmuştur. Cumhuriyet'ten sonra Maarif Vekâleti' ne verilmiştir. 1943-1950 yılları arasında büyük bir onarımdan geçirilip yeniden düzenlenen yapıya İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Mimarlık ve İnşaat fakülteleri yerleştirilmiştir (1950). 1983 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından aynen korunması gerekli 1. sınıf tarihsel anıt olduğu kararı alınmıştır.
KÜNYE
Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Yer: İstanbul, Arsa Alanı: 52.000 m2, İnşaat Alanı: 40.000 m2
1. ETAP
Sözleşme Tarihi: 15.12.2009, İş Bitim Tarihi: 20.02.2012
2. ETAP
Sözleşme Tarihi: 29.09.2011, İş Bitim Tarihi: 17.07.2012