İSTANBUL

II Bayezid Hamamı

HAKKINDA
Bayezıd Külliyesi’nin bir parçası olan II. Bayezıd Hamamı; Yavuz Sultan Selim’in annesi ve II. Bayezıd’ın eşi Gülbahar Hatun tarafından vakıf yapısı olarak inşa ettirilmiştir. Pek çok hamam yapısında olduğu gibi kitabesi bulunmadığından inşa tarihi kesin bilinmemekle birlikte, Başbakanlık arşivindeki 16. yüzyıla ait kayıtlar doğrultusunda 1507-1508 tarihlerinde yapıldığı kabul edilmektedir. Kayıtlarda “Yeni Hamam” olarak anılan II. Bayezıd Hamamı, külliye birimlerinin biraz uzağında kalır.

III. Ahmet’in tahttan indirilmesi ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın öldürülmesine yol açan Patrona Halil isyanının hazırlanmasında rolü olan Patrona lakaplı tellak Halil’in burada çalıştığına dair rivayet nedeniyle Patrona Hamamı olarak da anılagelmiştir.

Dikdörtgen bir kütleye sahip olan hamam, erkekler ve kadınlar bölümünden oluşan bir çifte hamamdır. Farklı girişleri olan her iki hamamın da Ordu Caddesi tarafına bakan yönünde büyük kubbeli soyunmalık birimleri bulunur. Bu birimlerden kadınlara ait olan kısım, biraz daha küçük bir mekandır. Soyunmalık bölümlerinin kuzeyinde ılıklık (soğukluk), sıcaklık bölümleri ve arka tarafta boydan boya uzanan külhan birimleri yer alır.

Bayezıd Hamamı, 2000 yılında kamulaştırılarak kesin olarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün mülkiyetine geçmiştir. 2003 yılında ayrıntılı rölöve ve restitüsyon projesi, 2004’te ise restorasyon projesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2007 yılında yapının restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2011’de II. Beyazıt Hamamı Restorasyon ve Kültür Mirası Müzesi Düzenlenme Projeleri hazırlanmış ve müze olarak düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Erkekler hamamın soyunmalık birimi süreli sergiler ve çeşitli etkinlikler için geçici sergi salonu olarak düzenlenmiş, her iki hamamın ılıklık ve sıcaklık birimleri ise “II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi” olarak düzenlenmiştir.
KÜNYE
Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Özel İdaresi, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 18.08.2006, İş Bitim Tarihi: 14.12.2007
1. AŞAMA
İşveren: İstanbul Özel İdaresi, Yer: İstanbul, Sözleşme Tarihi: 18.08.2006, İş Bitim Tarihi: 14.12.2007