İSTANBUL

Haydarpaşa Vapur İskelesi

HAKKINDA
Anadolu Yakası'nda bulunan Haydarpaşa Vapur İskelesi mimar Vedat Tek yapısıdır. İstanbul'u demiryoluyla Anadolu'ya bağlayan Haydarpaşa Garı'nın hemen önünde yer almaktadır.

Üç salondan oluşan yapı, yatay dikdörtgen bir plana sahiptir. Ortadaki salon yan salonlardan daha yüksek ve iki kat genişliğinde tutulmuştur. Deniz tarafına üç sivri kemerle açılır. Bunlardan iki yandakiler kapı, ortadaki ise kitleden hafif dışarı taşan bir gözetleme bölümüdür. Orta salonun önünde, yine kitleden dışarı taşan ve iki yanında birer kapı bulunan sekizgen formlu bir gişe bölümü yer alır. Yolcu inişlerine ayrılan yan salonlar orta salondan payelerle ayrılmıştır. Bunların kara ve deniz taraflarında birer kapısı bulunur.

Dış cephedeki hareketliliğin yanı sıra iç mekanda daha sade bir mimari anlayışı vardır. İç mekanda alt seviyede iki ayrı renkte çini kaplı olan mekanın orta salon tavanı düz iken yan salonlar tonozludur. Tonoza geçiş kotta alçı korniş ile mekan düşey yönde iki kademeye ayrılmıştır. Yapının dış cephesi çininin yanısıra, taş işçiliği ile de bezenmiştir. Ayrıca ön cephede bir vitray çalışması vardır. Kapı lentolarının üstü, pencere üzerindeki kemerler, kemer aynaları ve alınlıkları, pencere kemer alınlıklarının yan ve üçgen boşlukları çinilerle kaplanmıştır.
KÜNYE
Tip: Restorasyon, İşveren: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yer: İstanbul, Elektrik Alt Yüklenici: 3G Elektrik, Mekanik Alt Yüklenici: 3G Elektrik, Arsa Alanı: 664 m2, İnşaat Alanı: 170 m2, Sözleşme Tarihi: 13.10.2014, İş Bitim Tarihi: 25.12.2015